Your Market

Cùng bạn tìm kiếm thị trường

DỊCH VỤ KHÁC

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Phân tích đối thủ cạnh tranh thường được thực hiện thông qua 6 bước chính. Cụ thể như sau: Bước 1: Lập danh sách các đối thủ cạnh tranh Để xác định…

dịch vụ nghiên cứu tung sản phẩm mới

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU TUNG SẢN PHẨM MỚI Theo Berry &Parasuraman, Zeithaml (1985), chất lượng sản phẩm, dịch vụ  là sự đánh giá của  về tính siêu việt và sự tuyệt vời nói chung của một thực thể. Nó là…

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

DỊCH  VỤ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Khái niệm Theo Bachelet (1995), “sự hài lòng của khách hàng là một phản ứng mang tính cảm xúc của khách hàng đáp lại kinh nghiệm của họ đối với…

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG Bức tranh doanh nghiệp vùng Miền Trung và Tây Nguyên Tính đến nay, tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên có 116.886 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 15,8% tổng số…

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI TÂY NGUYÊN

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI TÂY NGUYÊN So với các vùng khác trong cả nước, điều kiện kinh tế – xã hội của Tây Nguyên có nhiều khó khăn, như là thiếu lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng…

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI HUẾ

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI HUẾ Với lợi thế là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền trung, có sân bay quốctế Phú Bài, cảng nước sâu Chân Mây, khu di sản văn hóa thế giới…, Thừa…

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu, điều đó đòi hỏi từng quốc gia, mỗi địa phương cũng như bản thân doanh nghiệp phải chuẩn bị sẵn sàng để hội…

0914123086