DỊCH VỤ XỬ LÝ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

nghiên cứu thị trường tại huế

DỊCH VỤ XỬ LÝ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

CÁC DỊCH CUNG CẤP:

Khảo sát thị trường theo yêu cầu
Nghiên cứu nhà cung cấp
Nghiên cứu định vị sản phẩm
Điều tra thói quen, hành vi, thái độ
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp
Đánh giá sức khỏe thương hiệu
Thiết kế bảng hỏi – Xử lý số liệu
Xử lý & Phân tích dữ liệu

XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Xử lý và phân tích số liệu trong khảo sát thị trường là một trong các bước cơ bản của khảo sát bao gồm xác định vấn đề khảo sát, thu thập số liệu, xử lý số liệu, phân tích số liệu và báo cáo kết quả. Xác định rõ vấn đề cần khảo sát giúp việc thu thập số liệu nhanh chóng và chính xác hơn. Để có cơ sở phân tích dữ liệu tốt trong quá trình thu thập số liệu phải xác định trước các yêu cầu của phân tích để có thể thu thập đúng và đủ số liệu như mong muốn.

Điều cốt lõi của xử lý số liệu là suy diễn thống kê, nghĩa là mở rộng những hiểu biết từ một mẫu ngẫu nhiên thành hiểu biết tổng thể hay còn gọi là suy diễn quy nạp. Bản thân số liệu chỉ là các số liệu thô, qua xử lý phân tích trở thành thông tin và sau đó trở thành tri thức.

Hiện nay, một phương pháp xử lý số liệu nổi bật: Phương pháp xử lý số liệu khảo sát bằng SPSS.

dịch vụ xử lý số liệu nghiên cứu thị trường
dịch vụ xử lý số liệu nghiên cứu thị trường

SPSS về bản chất là một phần mềm thống kê, thông thường dùng trong nghiên cứu xã hội đặc biệt là trong tâm lý học, tiếp thị và xã hội học. Ngoài ra SPSS còn được sử dụng trong nghiên cứu thị trường. SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện thân thiện cho người dùng trong môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.
Nội dung của SPSS rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết kế các bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như:
1. So sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số, các mô hình phân tích phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát, các mô hình hồi quy đơn biến và nhiều biến, các hồi quy phi tuyến tính, các hồi quy Logistic
2. Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis)
3. Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis)
4. Và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics).

Với SPSS, bạn có thể phân tích được thực trạng, tìm ra nhân tố ảnh hưởng, dự đoán được xu hướng xảy ra tiếp theo, giúp bạn đưa ra các quy

dịch vụ xử lý số liệu nghiên cứu thị trường
dịch vụ xử lý số liệu nghiên cứu thị trường

Báo Giá

Chúng tôi chuyên hỗ trợ xử lý số liệu thống kê trên các phần mềm EVIEW, SPSS, STATA, R,…. nhận hướng dẫn xử lý số liệu thống kê, chạy mô hình tại nhà hoặc online, tư vấn, hỗ trợ khách hàng xử lí số liệu, nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu thị trường

GÓI NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VND)
  CÁC GÓI CHẠY MÔ HÌNH TRÊN EVIEW/SPSS/STATA,…..  
A CHẠY HỒI QUY HOẶC KIỂM ĐỊNH
A1 Chạy hồi quy/kiểm định trên data của Khách hàng  800.000 – 2.000.000 
A2 Chỉnh sửa data + chạy mô hình hồi quy/kiểm định (chỉnh từ 1 – 8 biến) 2.500.000 – 8.000.000
A3 Chỉ định biến (không quá 40% biến có ý nghĩa thống kê) 1.000.000/biến
A4 Chỉnh sử data + chạy ra kết quả + giải thích kết quả,….  (Từ 1 – 8 biến)  4.500.000 – 10.000.000 
B CUNG CẤP SỐ LIỆU
B1 Thu thập data   2.500.000 – 5.000.000 
B2 Thu thập  data+ chạy mô hình   4.000.000 – 10.000.000 
B3 Thu thập data + chạy mô hình + giải thích kết quả+ Tư vấn giải pháp  10.000.000 – 50.000.000 

LIÊN HỆ : 

Dịch vụ nghiên cứu thị trường Your Market

1f6a9 - Rosa Riverside Complex Địa chỉ: 01 Lê Duẫn, Hải Châu, Đà Nẵng
2618 - Rosa Riverside Complex Email: ncttyourmarket@gmail.com
2611 - Rosa Riverside Complex Hotline: 0914 123 086

2618 - Rosa Riverside Complex Tư vấn tận tình, làm việc sâu sát đến cùng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0914123086