ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)
ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)

Đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một đàm phán thương mại tự do nhiều bên, với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho đến nay, đã có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP (bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản).

Đàm phán TPP hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương.

Chuyên mục này sẽ giới thiệu những vấn đề chung về TPP, phân tích những tác động tiềm tàng của TPP đối với các nước đối tác nói chung và Việt Nam nói riêng, quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề này và các thông tin liên quan khác.

Đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một đàm phán thương mại tự do nhiều bên, với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho đến nay, đã có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP (bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản).

Đàm phán TPP hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương.

Chuyên mục này sẽ giới thiệu những vấn đề chung về TPP, phân tích những tác động tiềm tàng của TPP đối với các nước đối tác nói chung và Việt Nam nói riêng, quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề này và các thông tin liên quan khác.

Tin nóng

 •  Cam kết về mua sắm công trong TPP sẽ không bao gồm các cấp địa phương
 • USTR công bố các mục tiêu của Hoa Kỳ trong TPP
 • Giảm phụ thuộc từ Trung Quốc
 • Điều chỉnh chính sách kinh tế trước tình hình mới
 • Chuyển hướng

Diễn biến đàm phán

 • Tuyên bố chung hội nghị Bộ trưởng TPP 19-20/05/2014
 • Tuyên bố của các Bộ trưởng và Trưởng đoàn đàm phán TPP sau hội nghị bộ trưởng tại Singapore tháng 2/2014
 • Hội nghị Bộ trưởng các nước TPP họp tại Singapore từ ngày 22/2/2014
 • 12 nước tham gia đàm phán TPP nhóm họp tại Singapore
 • Bộ trưởng các nước đàm phán TPP nhóm họp ở Singapore

Đánh giá tác động

 • Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và khả năng tác động đến quyền tiếp cận thuốc và sức khỏe cộng đồng
 • Xuất khẩu gạo phấn khởi, chăn nuôi lo âu
 • Bảng so sánh chi tiết Dự thảo Mục Sáng chế – Chương IP của Hoa Kỳ trong TPP với pháp luật Việt Nam
 • Cam kết về Đầu tư trong TPP có thể tác động tiêu cực đến môi trường?
 • Dự thảo Chương Đầu tư trong TPP và một số phân tích từ lợi ích của cộng đồng

Quan điểm của doanh nghiệp

 • VCCI khuyến nghị phương án hành động cho hiệp hội, doanh nghiệp về một số vấn đề nóng trong TPP
 • Quan điểm của VCCI về phương án mở cửa thị trường dịch vụ và đầu tư trong TPP
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về phương án đàm phán Chương Đầu tư và Giải quyết tranh chấp về đầu tư trong TPP
 • VCCI gửi thư kiến nghị về đàm phán Chương Sở hữu trí tuệ trong TPP lên Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
 • Khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp VN chương Sở hữu trí tuệ trong TPP – Quan điểm chung

LIÊN HỆ : 

Dịch vụ nghiên cứu thị trường Your Market

1f6a9 - Rosa Riverside Complex Địa chỉ: 01 Lê Duẫn, Hải Châu, Đà Nẵng
2618 - Rosa Riverside Complex Email: ncttyourmarket@gmail.com
2611 - Rosa Riverside Complex Hotline: 0914 123 086

2618 - Rosa Riverside Complex Tư vấn tận tình, làm việc sâu sát đến cùng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0914123086